Pga. Civid-19 restriktionerne er Legejunglen midlertidigt lukket indtil de ophæves.
                                                                    
Slangerup
Slagelse
Køge
Falster